Vad innebär det att jobba som elektriker?

En skicklig elektriker är en värdefull tillgång, och elektriker kan rädda människors liv. De arbetar med elektricitet, vilket innebär att deras arbete är farligt och det är viktigt att de vet vad de gör. Den här arbetsbeskrivningen för elektriker hjälper dig att få en bättre uppfattning om vad elektriker gör, deras löneutrymme och om yrket är rätt för dig.

Om elektriker inte vet något om elektricitet kan konsekvenserna bli dödliga. För att bli elektriker måste man avlägga några kurser på gymnasienivå och skaffa sig en licens genom omfattande tester om elkoder, inklusive ledningsdragningsteknik och säkerhetsrutiner. Om någon har alla dessa kvalifikationer plus kunskaper inom många områden, t.ex. byggmaterial och verktyg, ritningsläsning, matematik upp till trigonometri, analys av elektriska kretsar och teori om växelström (AC) och likström blir den en duktig yrkesman.

En elektriker arbetar med elektriska ledningar i bostäder och företag. Om du är intresserad av denna arbetsbeskrivning för elektriker är det viktigt att du har kunskap om elektricitet innan du börjar din utbildning. Elektricitet är ett komplicerat ämne att lära sig om eftersom det finns så många olika områden att lära sig om – som AC/DC-teori, analys av elektriska kretsar, ledningsdragningsteknik och säkerhetsrutiner.

Elektriker måste dock också vara väl förtrogna med byggnadsmaterial och verktyg eftersom de ofta hjälper till att utföra reparationer eller installationer på dörrar, fönster, golv och tak.

De flesta elektriker lär sig sitt yrke genom att fullfölja en lärlingsutbildning under en annan elektriker, medan andra kan ta lektioner på yrkesskolor eller folkhögskolor som erbjuder program inom elektroteknik eller utbildning av elektriker.

Elektriker arbetar vanligtvis inom byggnads- och elföretag, även om elektriker också kan arbeta som elektriker i bostäder för att inspektera, installera eller reparera elektriska system i hemmen. Även elektriker som anställs för service- eller installationsuppgifter måste ha omfattande kunskaper om ledningsdragningsteknik för bostäder.

Det finns alltid elektrikerjobb tillgängliga och jag själv arbetar som elektriker i Karlstad.